Ana içeriğe atla

+1 Eğitim Modeli

- SUBÜ'nün ön lisanstan lisansüstü düzeye kadar tüm birimlerinde uygulanan bu model, iş deneyimine sahip nitelikli mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor.

- Ön lisans ve lisans öğrencileri en az bir dönem tam zamanlı işletmelere gönderilerek tecrübe kazanıyor. Lisansüstü öğrenciler de işletmelere gidiyor ve öğrencilerin iş dünyasının sorunlarına çözüm üretecek tezler ortaya koymaları teşvik ediliyor.

- Model ile üniversite ve iş dünyası arasında sıkı bir ilişki kurularak müfredatlar iş dünyasının tavsiyeleriyle sürekli güncelleniyor.

- İş dünyası gerek dersler, gerek konferans, sempozyum ve panel gibi etkinlikler, gerekse fuarlar ile üniversitede yer alıyor. 

- Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde ilki imzalanan +1 Eğitim Modeli kapsamında iş garantili bölüm protokollerinin artırılması ve belirli şartları sağlayan öğrencilerin mezun olduktan hemen sonra istihdam edilmesi hedefleniyor.

- +1 Eğitim Modeli; bilgisini beceriyle bütünleştirmiş, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, alanının gerektirdiği güncel bilgi ve yetkinliklerle donanmış öğrenciler yetiştiriyor.