Ana içeriğe atla

DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE YURTDIŞI OLANAKLARI

Değişim programları yurtiçi ve yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşma ve protokollere uygun olarak farklı kültürleri akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi amaçlayan programlardır.

Farabi
Bu program aracılığıyla şartları sağlayan öğrencilerimize, öğrenimlerinin diledikleri bir eğitim-öğretim döneminde veya yılında ülkemizin farklı illerindeki üniversitelerinde öğrenim görme olanağı sağlanmaktadır. Program kapsamında katılımcı öğrencilere karşılıksız hibe desteği verilebilmektedir.

Erasmus+
Karşılıksız hibe desteğinin sağlandığı program çerçevesinde, gerekli şartları sağlayan öğrencilerimiz farklı ülkelerde bulunan üniversitelerde bir veya iki dönem öğrenim görebilmektedir. Ayrıca öğrencilere staj yapma olanağı da sağlayan bu programdan akademik ve idari personelimiz de yararlanabilmektedir.

Mevlana
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Değişim programına katılmak isteyen gerekli şartları sağlayan öğrencilerimiz en az bir, en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanlarımız ise en az 1 hafta, en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilmektedir.